Odzież aluminizowana dla specjalności o wysokim poziomie ryzyka

Firma EDC Protection jest liderem francuskiego rynku osobistego wyposażenia ochronnego, zapewniającego bezpieczeństwo osób pracujących w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury.

Firma została utworzona w 1935 roku w centrum regionu wyspecjalizowanego w przemyśle hutniczym, a począwszy od roku 1989 wyspecjalizowała się w zakresie projektowania i produkcji osobistego wyposażenia ochronnego. Dołączając w roku 2001 do Grupy DMD France, firma EDC Protection pozyskała nowe zasoby w dziedzinie inwestycji, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, produkcji i logistyki. Wykorzystanie synergii pomiędzy poszczególnymi firmami należącymi do Grupy przemysłowej umożliwia zapewnienie niezwykle szerokiej oferty profesjonalnej odzieży oraz wyposażenia ochronnego.

Doskonała znajomość zagrożeń, umożliwiająca projektowanie najbardziej odpowiedniej odzieży i wyposażenia ochronnego

Odzież aluminizowana firmy EDC Protection jest wykorzystywana w zakładach przemysłu hutniczego, odlewniach, hutach szkła, cementowniach, jednostkach ochrony przeciwpożarowej… a także przez wulkanologów. Jej zadaniem jest zapewnienie ochrony pracowników przed działaniem ognia, intensywnego ciepła oraz rozpryskami roztopionych materiałów o temperaturze do 2000 °C.

Firma EDC Protection dysponuje rozległą wiedzą w zakresie określonych powyżej rodzajów ryzyka i udostępnia wszystkim klientom swoje doświadczenia podczas wizyt w ich zakładach przemysłowych. Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz, technik firmy EDC Protection opracowuje diagnozę i proponuje najlepsze rozwiązania, a w razie potrzeby dział techniczny EDC Protection modyfikuje istniejące produkty lub projektuje nowe w celu zapewnienia, że będą one w najlepszy możliwy sposób dostosowane do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.